KR - technik - Karel Řezanina


Přejdi na obsah

Solární systémy pro ohřev TUV


Využijte sluneční záření k ohřevu užitkové vody, vody v bazénu a přitápění…

Kdy volit solární systém pro ohřev TUV a dotápění?
Vzhledem k současné možnosti získat část investice při realizaci solárního systému pro ohřev TUV ve formě dotací zpět se stává tato možnost využití Slunce jako obnovitelného zdroje energie stále reálnější a dostupná.
Realizaci takového systému však musí předcházet pečlivá příprava a celý systém je třeba navrhnout tak,
aby odpovídal reálné spotřebě v domácnosti.

Projektanta celého systému by tedy mělo zajímat:

  • Jaká je průměrná reálná spotřeba v domácnosti (počet osob, zvyklosti členů domácnosti)
  • Stávající zdroj pro ohřev TUV a vytápění, jeho možnost napojení do solárního systémuobjektu - respektive orientace střechy a její sklon, střešní krytina a stav střechy obecně, zeměpisná poloha budovy, okolní stínění osazované plochy termickými kolektory
  • Požadavek na dotápění vody v bazénu nebo jeho plánování v budoucnu pro možnost zvětšit plochu kolektorů
  • Požadavek na přitápění objektu, tepelné ztráty objektu
  • Požadavek na výstupní teplotu užitkové vodyžadavek na budoucí doplňkový zdroj energi


Projektantovým úkolem je pak navrhnout optimální systém s minimálními ztrátami a maximálním efektem při reálné investici.

Systém pracuje na principu přenosu tepelné energie získané ze slunečního záření. Zjednodušeně - termické konektory absorbují sluneční záření a mění jej na teplo. To je pak přenášeno pomocí teplonosného kapalného média do zásobníku vody, kde je tato voda ohřívána na teplotu získanou v kolektorech. Velikost zásobníku je tedy dána plochou termických kolektorů.

Solární systém pro ohřev TUV sestává z několika komponentů:

  • termické články, kolektory - zachycují dopadající sluneční záření a zpracovávají na teplo
  • zásobník - uchovává vodu ohřátou z kolektorů
  • doplňkový zdroj energie - dohřívá vodu při poklesu její teploty v zásobníku (v době nedostatečného slunečního svitu)
  • regulační systém - zajišťuje sepnutí doplňkového zdroje při poklesu teploty vody v zásobníku a zapnutí/vypnutí oběhového čerpadla v okamžiku poklesu vody v zásobníku/dosažení teploty vody na teplotu kolektorů
  • dále spojovací a rozvodný materiál, expanzní nádoba, ventily


Jak naplánovat plochu termických kolektorů, aby odpovídala reálné spotřebě v domácnosti?

Investor by měl před realizací projektu provést alespoň hrubý odhad spotřeby v jeho domácnosti.
Měl by zvážit případné zvýšení či snížení spotřeby vody do budoucna (např. odchodem dětí ze společné domácnosti, nebo naopak přírůstek do rodiny, dohřev vody v bazénu apod.) Je dobré mít do budoucna možnost zvětšit plochu solárních kolektorů z důvodu nedostatečnosti a s tím i dopředu počítat s volnou plochou např. na střeše.
Velmi zjednodušený kalkulátor pro konfiguraci termických panelů Vám nabízí např. na stránkách
http://www.thermosolar.sk/files/dimenz-tuv.xls

Tip: Pod tímto odkazem lze modelově spočítat potřebu tepla pro vytápění a ohřev TUV:

http://vytapeni.tzb-info.cz/tabulky-a-vypocty/47-potreba-tepla-pro-vytapeni-a-ohrev-teple-vody

O nás | Tepelná čerpadla | Solární systémy pro ohřev TUV | Antény TV + SAT | Elektronické zabezpečovací systémy | Kamery | Domácí telefony, videotelefony | Strukturovaná kabeláž | Audio - video | Control - 4 | Reference | Ceník | Aktuálně | Kontakty | Mapování stránky

TOPlist

Zpět na obsah | Zpět na hlavní nabídku